Úvod

Načteme informace z www stránek

Je možné načíst informace z jediné stránky jako např. obsah sekce novinky na webu vašeho konkurenta nebo kompletní sortiment zboží ze stránek vašeho velkoobchodního dodavatele vč. obrázků, ale také z více webů a získáné infomace sloučit.

Data uložíme v některém z podpodovaných formátů

 • XLS – MS Excel 97/2000/XP/2003
 • XLSX – MS Excel 2007/2010/2013 XML
 • CVS – comma separated values
 • XML
 • SQLite databáze
 • MySQL databáze
 • MS SQL datábáze
 • po dohodě i další

A následně předáme jedním z následujících způsobů

 • E-mailem
 • Uložením na FTP server zákazníka
 • Pokud zákazník disponuje některou z výše uvedených databází která je veřejně dostupná, tak je možné data uložit přímo do této databáze
 • Odesláním přes formulář na webu zákazníka k tomuto účelu určený

Mimo předání syrových dat je možné tato také dále zpracovat

 • Vytřídit pouze nové nebo změněné informace
 • Setřídit informace dle požadovaných kritérií
 • K informacím přidat statistické informace jako jsou nejnižší, nejvyšší průněrná cena apod.
 • Hlídat zda konkurent slevil nebo naopak zdražil nějaký produkt, popřípadě cena nějakého produktu dosáhla definované mezní hodnoty
 • Podle definovaného klíče je možné spojit dohromady data i z více zdrojů
 • Podle povahy dat je možné je po dohodě zpracovat dle přání zákazníka